You can change this website language: English

Tự đăng ký

Как ты к людям, так и они к тебе

1
Как ты к людям, так и они к тебе [Kak ty k lyudyam, tak i oni k tebe]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này