Tự đăng ký

Коготок увяз — всей птичке пропасть

1
Коготок увяз — всей птичке пропасть [Kogotok uvyaz — vsej ptichke propast']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này