You can change this website language: English

Tự đăng ký

Кому на месте не сидится, тот добра не наживёт

1
Кому на месте не сидится, тот добра не наживёт [Komu na meste ne siditsya, tot dobra ne nazhivyot]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này