You can change this website language: English

Tự đăng ký

Краткость — сестра таланта

1
Краткость — сестра таланта [Kratkost' — sestra talanta]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này