Tự đăng ký

Кто не умеет молчать, тот не умеет и говорить

1
Кто не умеет молчать, тот не умеет и говорить [Kto ne umeet molchat', tot ne umeet i govorit']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này