You can change this website language: English

Tự đăng ký

Кто рано встаёт — тому Бог (по)даёт

1
Кто рано встаёт — тому Бог (по)даёт [Kto ràno vstayòt — tomù Bog (po)dayòt]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này