You can change this website language: English

Tự đăng ký

Куда конь с копытом, туда и рак с клешней

1
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней [Kuda kon' s kopytom, tuda i rak s kleshnej]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này