Tự đăng ký

Курица не птица, баба не человек

1
Курица не птица, баба не человек [Kuritsa ne ptitsa, baba ne chelovek]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này