Tự đăng ký

Курица по зёрнышку клюет, да сыта бывает

1
Курица по зёрнышку клюет, да сыта бывает [Kuritsa po zyornyshku klyuet, da syta byvaet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này