Tự đăng ký

Лицом красавица,а нравом только черту нравится

1
Лицом красавица,а нравом только черту нравится [Litsom krasavitsa,a nravom tol'ko chertu nravitsya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này