Tự đăng ký

Лучше синица в руках, чем журавль в небе

1
Лучше синица в руках, чем журавль в небе [Lùchshe sinìtsa v rukàkh, chem zhuràvl' v nèbe]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này