You can change this website language: English

Tự đăng ký

На Бога надейся, а сам не плошай

1
На Бога надейся, а сам не плошай [Na Boga nadejsya, a sam ne ploshaj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này