You can change this website language: English

Tự đăng ký

Не имей друга потатчика, а имей друга поперечника

1
Не имей друга потатчика, а имей друга поперечника [Ne imej druga potatchika, a imej druga poperechnika]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này