Tự đăng ký

Не по словам судят, а по делам

1
Не по словам судят, а по делам [Ne po slovam sudyat, a po delam]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này