Tự đăng ký

Не сади дерево корнем кверху

1
Не сади дерево корнем кверху [Ne sadi derevo kornem kverkhu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này