Tự đăng ký

Не спрашивай старого, спрашивай бывалого

1
Не спрашивай старого, спрашивай бывалого [Ne sprashivaj starogo, sprashivaj byvalogo]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này