Tự đăng ký

Авось да как-нибудь до добра не доведут

1
Авось да как-нибудь до добра не доведут [Аvos' da kak-nibud' do dobra ne dovedut]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này