Tự đăng ký

На то и щука в море, чтобы карась не дремал

1
На то и щука в море, чтобы карась не дремал [Na to i shhùka v mòre, chtòby karàs' ne dremàl]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này