You can change this website language: English

Tự đăng ký

Обжегшись на молоке, дуют на воду

1
Обжегшись на молоке, дуют на воду [Obzhegshis' na moloke, duyut na vodu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này