Tự đăng ký

Одна голова- хорошо, а две- лучше

1
Одна голова- хорошо, а две- лучше [Odna golova- khorosho, a dve- luchshe]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này