Баба с возу — кобыле легче

1
Баба с возу — кобыле легче [Baba s vozu — kobyle legche]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này