Tự đăng ký

От трудов праведных не наживешь палат каменных

1
От трудов праведных не наживешь палат каменных [Ot trudov pravednykh ne nazhivesh' palat kamennykh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này