Tự đăng ký

Бедному нужно многое, жадному – всё!

1
Бедному нужно многое, жадному – всё! [Bednomu nuzhno mnogoe, zhadnomu – vsyo]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này