Tự đăng ký

Бедному одеться – только подпоясаться

1
Бедному одеться – только подпоясаться [Bednomu odet'sya – tol'ko podpoyasat'sya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này