Tự đăng ký

Велик местом, а говорить не с кем

1
Велик местом, а говорить не с кем [Velik mestom, a govorit' ne s kem]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này