Tự đăng ký

Вместе тесно, а врозь скучно

1
Вместе тесно, а врозь скучно [Vmeste tesno, a vroz' skuchno]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này