Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Фруктовое детство

Если вы любите фрукты, давайте приготовим фруктовый салат! Для его приготовления возьмите 1 банан, 1 яблоко, 1 мандарин, 1 апельсин, 100 г чернослива без косточек, 100 г грецких орехов и 1 фруктовый йогурт. Порежьте фрукты кусочками, добавьте грецкие орехи и залейте фруктовым йогуртом. Украсьте салат листиками мяты. Наш фруктовый салат готов!

If you like fruits, let's prepare a fruit salad! For its preparation take 1 banana, 1 apple, 1 tangerine, 1 orange, 100 g of pitted dried prunes, 100 g of walnuts and 1 fruit yogurt. Cut fruits into slices, add walnuts and fill in with fruit yogurt. Decorate the salad with mint leaves. Our fruit salad is ready!

яблоко
[yàblaka]
фрукт
[frùkt]
салат
[salàt]
апельсин
[apil'sìn]
любить
[lyubìt']

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Sức khỏe, Công thức

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này