Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Оладьи с яблоками

Для того, чтобы приготовить оладьи с яблоками возьмите: 1 стакан молока, 2 яйца, полстакана сахара, щепотку соли, щепотку соды и чайную ложку уксуса, 1 большое тертое яблоко, полстакана муки. Смешайте все ингредиенты. Отдельно смешайте уксус и соду, а затем добавьте в общую смесь. Наливайте тесто на горячую сковороду при помощи ложки, делая небольшие лепешки. Поджарьте оладьи с двух сторон.

To make fritters with apples take: 1 glass of milk, 2 eggs, half-glass of sugar, a pinch of salt, a pinch of baking soda and teaspoon of vinegar, 1 big grated apple, half-glass of flour. Mix all ingredients. Separately mix vinegar and soda, and then add to the general mix. Pour dough on a hot frying pan by means of a spoon, doing small flat cakes. Roast fritters from two parties.

яблоко
[yàblaka]
стакан
[stakàn]
сахар
[sahar]
ложку
[lozhku]
молоко
[malakò]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Công thức

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Для приготовления салата с виноградом и каперсами возьмите две вареные куриные грудки, йогурт, горчицу, майонез, виноград, каперсы, соль. Порежьте мясо кубиками и смешайте с остальными ингредиентами. Вкус этого экзотического салата вам понравится.

To make salad with grapes and capers take two boiled chicken breasts, yogurt, mustard, mayonnaise, grapes, capers, salt. Cut meat into cubes and mix with other ingredients. You will like the taste of this exotic salad.

салат
[salàt]
майонез
[majonez]
виноград
[vinagràt]
понравиться
[panravit`sya]
варёный
[var'ònyj]
остальной
[astal`noj]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này