Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Приметы 6 февраля

Существует несколько старых русских народных примет связанных с 6 февраля. Если в этот день солнечный - будет хорошая весна. В старину 6 февраля люди гадали о будущих ценах на зерно. Люди пекли хлеб, а потом взвешивали его вечером и на следующее утро. Если утром хлеб был тяжелее, то зерно подорожает. Если вес оставался прежним, то считалось, что цена не изменится. И, конечно, если вес уменьшился, значит, хлеб тоже будет дешевым.

There are some old Russian national ethnosciences connected with February 6. If it's a sunny day - the spring will be good. In old times on February 6 people tried to guess future prices for grain. People baked bread, and then weighed it in the evening and the next morning. If in the morning bread heavier, it means grain would rise in price. If its weight remained the same, it was considered that the price woudn't change. And, of course, if its weight decreased, so bread would be cheap.

утром
[ùtram]
весна
[visnà]
дешёвый
[dishyovyj]
хлеб
[khlep]
Từ khóa: Đô ăn, Thiên nhiên

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này