Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Национальный парк Русская Арктика

Национальный парк Русская Арктика расположен в Архангельской области, в северной части архипелага Новая Земля. Он был создан 15 июня 2009 года для сохранения уникальной природы Арктики. Белые медведи и моржи, гренландские киты, песцы, гренландские тюлени и нерпы обитают в этом регионе.

Russian Arctic National Park is located in the Arkhangelsk region, in northern part of the archipelago Novaya Zemlya. It was created on June 15, 2009 for preservation of the unique nature of the Arctic. Polar bears and walruses, Greenland whales, polar foxes, Greenland seals and common seals live in this region.

медведь
[midvèd']

Những tin tức khác với chủ đề này: Động vật, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này