Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Национальный заповедник Нижняя Кама

Национальный заповедник Нижняя Кама находится на территории Республики Татарстан (Россия). Он был образован 20 апреля 1991 года для сохранения и восстановления уникального природного комплекса самых богатых лесных массивов и лугов. На территории этого парке широко развит экологический туризм. Здесь разработано несколько экологических маршрутов.

The Nizhnyaya Kama National Park is situated in the territory of the Republic of Tatarstan (Russia). It was formed on April 20, 1991 for preservation and restoration of a unique natural complex of the richest forests and meadows. In the territory of it park ecological tourism is widely developed. Here several ecological routes are developed.

туризм
[turizm]
широкий
[shirokij]
развитие
[razvìtije]
богатый
[bagatyj]
апрель
[aprèl']

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này