Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Топленое молоко

Топленое молоко - сорт кипяченого молока, которое особенно популярно в России, Украине и Белоруссии. Оно делается при помощи варки на медленном огне при низкой температуре в течение восьми часов или дольше. Это очень вкусный и здоровый напиток. В сельских районах топленое молоко делали, оставляя кувшин кипяченого молока в духовке в течение дня или в течение ночи, пока оно не покрывается коричневой корочкой.

Baked milk is a variety of boiled milk that is particularly popular in Russia, Ukraine and Belarus. It is made by simmering on low heat for eight hours or longer. This is a very tasty a healthy drink. In rural areas baked milk has been produced by leaving a jug of boiled milk in an oven for a day or for a night until it is coated with a brown crust.

район
[rajon]
очень
[òchin']
особенно
[asobenno]
молоко
[malakò]
здоровый
[zdarovyj]
вкусный
[fkùsnyj]
Từ khóa: Đô ăn, Việc làm

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Việc làm

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Безумно красивые цветочные аллеи ГУМа, Москва, Россия
Insanely beautiful floral alleys of Main Universal Store, Moscow, Russia
Từ khóa: Việc làm
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này