Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Крыжовник

Первое упоминание о крыжовнике датируется 1536 годом. Ягоды крыжовника полны витаминов, аминокислот и сахаров. Крыжовник используется для приготовления мармелада, варенья, вина, киселя. Он широко применяется в медицине.

The first mention of a gooseberry is dated back to 1536. Berries of a gooseberry are full of vitamins, amino acids and sugars. The gooseberry is used for preparation of fruit jelly, jam, wine, kissel. It is widely applied in medicine.

ягоды
[yàgady]
сахар
[sahar]
крыжовник
[kryzhòvnik]
медицина
[meditsina]
вино
[vinò]

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Sức khỏe, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này