Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Арбузный сок

Вот один из наиболее интересных способов насладиться арбузным соком или другим напитком. Вы легко можете превратить арбуз в бочонок для напитков. Для этого вам нужен спелый арбуз и краник. Хорошо вымойте арбуз. Отрежьте его верхнюю часть. Удалите косточки из мякоти арбуза. Добавьте лед и взбейте арбузную мякоть блендером. Вставьте в арбуз краник. Вы можете налить в ваш арбузный бочонок любой напиток и наслаждаться им с вашими друзьями.

Here is one of the most interesting ways to enjoy water-melon juice or other drink. You can easily turn a water-melon into a dispenser for drinks. For this purpose you need a ripe water-melon and a faucet. Wash well a water-melon. Cut off its upper part. Delete seeds from pulp of a water-melon. Add ice and shake up water-melon pulp with a blender. Ins ert a faucet in to a water-melon. You can pour any drink in your water-melon keg and enjoy it with your friends.

арбуз
[arbùs]
наслаждаться
[naslazhdat'sya]
напитки
[napìtki]
интересный
[intiresnyj]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Công thức

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Для приготовления салата с виноградом и каперсами возьмите две вареные куриные грудки, йогурт, горчицу, майонез, виноград, каперсы, соль. Порежьте мясо кубиками и смешайте с остальными ингредиентами. Вкус этого экзотического салата вам понравится.

To make salad with grapes and capers take two boiled chicken breasts, yogurt, mustard, mayonnaise, grapes, capers, salt. Cut meat into cubes and mix with other ingredients. You will like the taste of this exotic salad.

салат
[salàt]
майонез
[majonez]
виноград
[vinagràt]
понравиться
[panravit`sya]
варёный
[var'ònyj]
остальной
[astal`noj]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này