Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Трамвай

Старинный трамвай в Москве [starinyj tramvaj v maskv'e] - Old tram in Moscow
Ключевская Сопка, Камчатка, Россия
Klyuchevskaya Sopka, Kamchatka Peninsula, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên
Шёл пятый день нового года...
[shol p'atyj den' novava goda]
It was the fifth day of the new year ...
Từ khóa: Thời gian
Лёд на озере Байкал, Россия
Ice on Baikal lake, Russia
Từ khóa: Nghệ thuật


добрый вечер!
[dobryj vecher!]
Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
А куда пойдёте вы в этот вечер?
[a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir]
Сегодня вечером я угощаю.
[sivòdnya vèchiram ya ugashhàyu]
Từ khóa: Nghệ thuật
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này