Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Гуава

Гуава является тропическим фруктом, который выращивается во многих тропических и субтропических регионах, как Мексика, Центральная Америка и Северная Южная Америка. У гуавы есть явный и типичный аромат, подобный лимонной корке, но менее острый. Верхняя оболочка может быть грубой, часто с горьким вкусом, или мягкой и сладкой. Весь фрукт - ключевой компонент в пуншах, а его сок часто используется в кулинарных соусах, а также в самодельных леденцах, сухих закусках, десертах.

Guava is a tropical fruit cultivated in many tropical and subtropical regions as Mexico, Central America, and northern South America. Guava has a pronounced and typical fragrance, similar to lemon rind but less sharp. The outer skin may be rough, often with a bitter taste, or soft and sweet. The entire fruit is a key ingredient in punch, and its juice is often used in culinary sauces, as well as in artisan candies, dried snacks, desserts.

фрукт
[frùkt]
Мексика
[mèksika]
острый
[òstryj]
десерт
[disèrt ]
сладкий
[slàdkij]
леденцы
[lidinc`y]
горький
[gòr'kij]
закуски
[zakùski]
Từ khóa: Đô ăn, Thiên nhiên

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này