Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Военный госпиталь имени Бурденко

Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко — это одна из крупнейших больниц и первое в России государственное лечебное учреждение. Госпиталь находится в Москве. Он был основан 25 мая 1706 года. На базе госпиталя функционирует 130 лечебно-диагностических отделений и лабораторий, 10 кафедр.

The main military clinical hospital of N. N. Burdenko is one of the largest hospitals and the Russia's first public medical institution. The hospital is in Moscow. It was created on May 25, 1706. On the basis of the hospital 130 medical and diagnostic offices and laboratories, 10 departments function.

главный
[glàvnyj]
военный
[vajènnyj]
больница
[bol`nitsa]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này