Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Самарский Стройфарфор

Самарский Стройфарфор компания, которая производит сантехнику и керамические изделия. Компания находится в городе Самаре. Она была основана в 1941 году. Компания выпускает санитарно-строительные изделия под торговой маркой «Sanita» и керамогранитную плитку под торговыми марками «Grasaro» и «Kerranova».

The Samara's Stroyfarfor is a company which produces bathroom equipment and ceramic products. The company is situated in the city of Samara. It was founded in 1941. The company produces sanitary and construction products under «Sanita» trademark and a stoneware tile under «Grasaro» and «Kerranova» trademarks.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này