Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Ижевский автомобильный завод

Ижевский автомобильный завод (ИжАвто) - это российское автомобилестроительное предприятие, расположенное в Ижевске. Завод был основан в 1965 году. Он производит легковые автомобили и малогабаритные грузовые автомобили. Сегодня среди производимых моделей - Lada Granta и Lada Vesta.

The Izhevsk automobile factory (Izhavto) is a Russian automobile building enterprise located in Izhevsk. The factory was founded in 1965. It produces cars and small-sized trucks. Today among produced models there are Lada Granta and Lada Vesta.

сегодня
[sivòdn'a]
завод
[zavot]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này