Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Каймито

Каимито - это экзотический фрукт также известный как Звёздчатое яблоко. Каимито растет на деревьях высотой до 20 метров. Плоды округлые или яйцевидные, диаметром до 10 см, с блестящей зелёной или фиолетово-коричневой кожурой и сочной белой мякотью сладкого вкуса. Каимито используются для приготовления соков и различных десертов.

Kaimito is an exotic fruit also known as Star-shaped apple. Kaimito grows on a tree up to 20 meters. Fruits are roundish or ovoid, with a diameter up to 10 cm, with a brilliant green or violet-brown peel and juicy white pulp of sweet taste. Kaimito is used for making juice and various desserts.

яблоко
[yàblaka]
фрукт
[frùkt]
десерт
[disèrt ]
фиолетовый
[fialètavyj]
коричневый
[karìchnivyj]
кожура
[kazhurà]
зелёный
[zil'ònyj]
высота
[vysatà]
Từ khóa: Đô ăn

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Для приготовления салата с виноградом и каперсами возьмите две вареные куриные грудки, йогурт, горчицу, майонез, виноград, каперсы, соль. Порежьте мясо кубиками и смешайте с остальными ингредиентами. Вкус этого экзотического салата вам понравится.

To make salad with grapes and capers take two boiled chicken breasts, yogurt, mustard, mayonnaise, grapes, capers, salt. Cut meat into cubes and mix with other ingredients. You will like the taste of this exotic salad.

салат
[salàt]
майонез
[majonez]
виноград
[vinagràt]
понравиться
[panravit`sya]
варёный
[var'ònyj]
остальной
[astal`noj]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này