Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên



Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Война 22 июня 1941

Картина от которой мурашки по коже - Папко Валентин Фёдорович "Даже не снилось. 22 июня 1941". В 4 утра без объявления войны фашистская Германия и её союзники напали на Советский Союз. Свыше 26 миллионов жителей СССР погибло за 4 года. В том числе все прадеды всех членов команды Ruspeach.com

Goosebumps picture "Not Even dreamed of. June 22, 1941" by Papko Valentin Fedorovich. At 4 a.m. without declaring war, fascist Germany and its allies attacked the Soviet Union. More than 26 million Soviet citizens died in 4 years. Including all the ancestors of all Ruspeach.com team members

картина
[kartìna]
Ты рисуешь картины
[ty risùjesh' kartìny]
картинная галерея
[kartinnaya galereya]

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Chính trị

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này