Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Заповедник Большая Кокшага

Заповедник Большая Кокшага находится в республике Марий Эл (Россия). Он был основан 14 марта 1993 года. Площадь заповедника составляет 21 405 гектаров. В заповеднике живут зайцы, белки, лоси, кабаны, куницы, волки. В лесах заповедника растут сосны.

The reserve Big Kokshaga is situated in the Republic of Mari El (Russia). It was based on March 14, 1993. The area of the reserve makes 21 405 hectares. Hares, squirrels, elks, boars, martens, wolves live in the reserve. Pines grow in the woods of the reserve.
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces

Những tin tức khác với chủ đề này: Thiên nhiên, Showplaces

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này