Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Липа

Целебные свойства липы известны уже давно. Она используется для приготовления чая и медицинских препаратов. Липа способна снижать высокую температуру и оказывать бактерицидное и противомикробное действие, снимать воспаление и боль. Это растение оказывает седативный эффект. Липовый чай помогает бороться с простудой.

Curative properties of Tilia are known for a long time. It is used for preparation of tea and medical supplies. Tilia is capable to reduce high temperature and to have bactericidal and antimicrobic effect, to fight with inflammation and pain. This plant gives sedative effect. Tilia tea helps to fight colds.

давно
[davnò]
известный
[izvesnyj]
высокий
[vysokij]

Những tin tức khác với chủ đề này: Sức khỏe, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này