Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

О чем переживают родители

О чем переживают родители [a chyom p'er'ezhivayut rad'it'el'i] - What parents worry about

У тебя всё хорошо? [u t'eb'ya fs'yo kharasho] - Are you all right?

Где мой йогурт? [gd'e moi jogurt] - Where is my yogurt?
Từ khóa: Gia đình

Những tin tức khác với chủ đề này: Gia đình

Кто моя маленькая красоточка? [kto maya mal'en'kaya krasotachka] - Who's my little beauty?
Кого мама сильно любит? [kavo mama sil'no l'yub'it] - Who mom loves so much?
А кто у нас хочет поиграть? [a kto u nas khochet paigrat'] - And who wants to play?
Король Великобритании Георг V вместе с двоюродным братом - российским императором Николаем II

King George V of Great Britain together with his cousin - the Russian Emperor Nicholas II

вместе
[vmeste]
Từ khóa: Gia đình
Семейная фотография. Папа не проникся.
Family photo. Dad was not inspired.
Многие родители в России стремятся дать своим детям модные зарубежные имена, но некоторые родители наоборот вспоминают истинно русские имена для того, чтобы дать их своим детям.

Many parents in Russia are eager to give to their children fashionable foreign names, but some parents on the contrary remember truly Russian names and give them to their kids.

Русские мужские имена: Антон [antòn], Богдан [bagdàn], Глеб [gleb], Григорий [grigòrij], Даниил [daniìl], Кирилл [kirìl], Тимофей [timafèj], Павел [pàvil], Илья [il'ya], Геннадий [ginàdiy], Матвей [matvèj], Леонид [lianìt], Константин [kanstantìn].

Русские женские имена: София [safìja], Ульяна [ul'jàna], Анфиса [anfìsa], Юлия [julìja], Надежда [nadèjda], Варвара [varvàra], Ксения [ksènija], Людмила [l'udmìla], Светлана [svitlàna], Татьяна [tat'àna].
имя
[imya]
родители
[raditeli]
многие
[mnogie]
Григорий
[grigòrij]
модный
[modnyj]
вспоминать
[fspaminat`]
Từ khóa: Gia đình, Danh từ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này