Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Мост Влюбленных в Тюмени

Мост Влюблённых — это вантовый пешеходный мост через реку Тура в Тюмени (Россия). Он был построен 26 июля 1987 года. В настоящее время мост является местом свидания влюбленных пар и главной достопримечательностью Тюмени. Здесь влюбленные вешают замки любви и выкидывают ключ в реку.

The Bridge of Lovers is a cable-stayed pedestrian bridge through the Tura River in Tyumen (Russia). It was constructed on July 26, 1987. Now the bridge is the place of appointment of loving couples and the main place of interest of Tyumen. Here lovers hang up locks of love and throw out a key to the river.

здесь
[sdès']
достопримечательность
[dostoprimechatel'nost']
главный
[glàvnyj]
Từ khóa: Showplaces

Những tin tức khác với chủ đề này: Showplaces

Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Từ khóa: Khoa học, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này