Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Миндаль

Растение миндаль принадлежит роду Слива. Миндаль часто считается орехом, но на самом деле это плод с косточкой. Существуют сладкие и горькие сорта миндаля. Миндаль выращивается в области Средиземноморья, в Китае и в Америке, в Словакии и Чехии. Миндаль богат жирным маслом, растительным белком, витаминами группы В, Е, а также минералами. Миндаль используется для приготовления ликеров и десертов, в парфюмерии и косметологии.

The plant almond belongs to the Plum sort. Almonds are often considered as a nut, but actually it is a fetus with an ossicle. There are sweet and bitter sorts of almonds. Almonds are grown up in the field of the Mediterranean, in China and in America, in Slovakia and the Czech Republic. Almond is rich with fat oil, vegetable protein, vitamins of group B, E, and also minerals. Almond is used for preparation of liqueurs and desserts, in perfumery and in cosmetology.

десерт
[disèrt ]
парфюмерия
[parf’umèriya]
группа
[grupa]
богатый
[bagatyj]
Từ khóa: Đô ăn, Thiên nhiên

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này