Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Останкинская телебашня

Останкинская телебашня словно космическая ракета в облаках. Москва, Россия.
Ostankino TV tower like a space rocket in the clouds. Moscow, Russia.
Từ khóa: Architecture

Những tin tức khác với chủ đề này: Architecture

Красота и свежесть весенних тюльпанов [krasata i svezhest' visennikh tyul'panaf] - The beauty and freshness of spring tulips

Доброе утро! [Dobroe utra!] - Good morning!
Качели на Триумфальной площади в Москве - это прекрасно [kacheli na triumfal'naj ploshhadi v Maskve - ehta prikrasna] - Swing on triumph square in Moscow - that's beautiful

Полное ощущение полёта [polnae ashhushhenie pal'ota] - Full feeling of flight
Từ khóa: Architecture, Inventions
Cтадион "Лужники" в Москве сильно изменился дл проведения чемпионата мира по футболу 2018 - Stadium "Luzhniki" in Moscow has changed for the world football championship 2018
Từ khóa: Architecture
Потрясающее отражение Москвы в Москве [patr'asayushhie atrazhenie Maskvy v Maskv'e] - A terrific reflection of Moscow in Moscow
Từ khóa: Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này