Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Самый длинный подвесной мост

Вы знали, что самый длинный подвесной пешеходный мост в мире находится в России, в Сочи. Его длина - 439 метров!

Did you know that the longest suspension footbridge in the world is located in Russia, in Sochi. Its length - 439 meters!
Từ khóa: Nước Nga, Architecture

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Architecture

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Владимирский собор

Tác giả của bức ảnh: Сергей Дегтярёв

Владимирский собор, Кронштадт, Россия
St. Vladimir's Cathedral, Kronstadt, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này