Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Бутерброды

Бутерброд - это очень простое и популярное блюдо в России. Это закуска, представляющая собой ломтик хлеба или булки, на который положены дополнительные пищевые продукты: масло, майонез, сыр, колбаса, паштет, овощи, мясо, рыба и даже фрукты. Самый длинный в Российской Федерации бутерброд был изготовлен 27 июля 2010 года в Северодвинске; его длина составила 44 метра 77 сантиметров.

Sandwich is a very simple and popular dish in Russia. It is a snack made of slice of bread or a roll on which additional foodstuff is put: oil, mayonnaise, cheese, sausage, paste, vegetables, meat, fish and even fruits. The longest sandwich in the Russian Federation was made on July 27, 2010 in Severodvinsk; its length was 44 meters 77 centimeters.

сантиметр
[santimetr]
овощи
[ovoshhi]
самый
[samyj]
майонез
[majonez]
колбаса
[kalbasà]
длинный
[dlìnij]
бутерброд
[buterbrod]
закуски
[zakùski]
Từ khóa: Đô ăn

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Для приготовления салата с виноградом и каперсами возьмите две вареные куриные грудки, йогурт, горчицу, майонез, виноград, каперсы, соль. Порежьте мясо кубиками и смешайте с остальными ингредиентами. Вкус этого экзотического салата вам понравится.

To make salad with grapes and capers take two boiled chicken breasts, yogurt, mustard, mayonnaise, grapes, capers, salt. Cut meat into cubes and mix with other ingredients. You will like the taste of this exotic salad.

салат
[salàt]
майонез
[majonez]
виноград
[vinagràt]
понравиться
[panravit`sya]
варёный
[var'ònyj]
остальной
[astal`noj]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này