Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

В Москве более ста тысяч семей по фамилии Ивановы

В Москве более ста тысяч семей по фамилии Ивановы [v Maskv'e bol'ee sta tys'ach sim'ej pa fam'il'ii ivanovy] - There are more then a hundred thousand families with the surname Ivanov in Moscow
Từ khóa: Thuộc về Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Thuộc về Nga

Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. Победитель «Тур де Ски» 2017 года преодолел дистанцию в 15 км классическим стилем и 15 км вольным за 1:09:16

The Russian athlete Sergey Ustyugov won the skiathlon world Championship in Finnish Lahti. The winner of the "Tour de Ski" 2017 overcame a distance of 15 km in classical style and 15 km in freestyle in 1:09:16
Еще одна хорошая новость! Россиянин Павел выиграл чемпионат мира по 'Hearthstone' на BlizzCon 2016! В этом году призовой фонд Blizzard составил миллион долларов. И россиянин Павел 'Pavel' Бельтюков забирает $250,000 за первое место. Поздравляем!

More good news! Russia's Pavel Wins BlizzCon's 2016 'Hearthstone' World Championship! Blizzard dumped a million dollars into the prize pool this year, and taking home the $250,000 first place cut is Russia's Pavel 'Pavel' Beltukov. Congratulations!
Từ khóa: Thuộc về Nga
Отличные новости! Известный голливудский актёр Стивен Сигал получил российское гражданство. Россиян стало больше!

Great news! Famous Hollywood actor Steven Seagal has been granted Russian citizenship. Now we have more Russians!
Từ khóa: Thuộc về Nga
Граффити с изображением Майи Плисецкой в центре Москвы

Graffiti with the image of Maya Plisetskaya in Moscow
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này